Sıklık

Sepsis ne kadar yaygındır?

Kesin bir vaka sayısı vermek zor görünmektedir. Son birkaç yılda, dünya çapında çok sayıda bilim insanı hastanede sepsisli hastalar hakkında veri toplamıştır. Ancak hastaneye kaldırılmayan veya hiç teşhis konulamayan kişiler çoğu zaman göz ardı edilmiştir.

Almanya'dan hastaneden taburculuk verilerine dayanan geriye dönük bir araştırma, 2013 yılında 81.606 sepsis vakası ve 33.815 septik şok vakasının olduğunu göstermiştir. Septik şok kapsamında hastane ölümü  %58.8'e tekabül etmektedir. Hastaların yaklaşık %20'si 80 yaşın üzerinde olmuştur.

Birkaç istisna dışında, sepsis epidemiyolojisine ilişkin geçerli, yani güvenilir veriler henüz mevcut değildir. Tıp dilinde ifade edilen bu, ileriye dönük (öngörüsel) aktif veri toplama yoluyla toplanan tek merkezli kayıt verileridir. İlk uzun vadeli sonuçlar, yaklaşık yarısı hastane sepsisli 1.976 yoğun bakım hastasının gözlemlendiği Jena Üniversite Hastanesi için mevcuttur. Hastanede sepsis'e yakalanan, hastane sepsisinden bahsediyoruz. Hastanede ölüm oranı %44.7 olup bu 6. ayda %58,5'e ve 48 ayda %74,2'ye yükselmiştir.

Sepsis

2013 yılına ait hastaneden taburcu verileri

Doktorlar genellikle, hastalıktan etkilenenlerin doğrudan sepsis sonucu mu yoksa kanser veya kardiyovasküler hastalık gibi altta yatan ciddi bir kronik hastalık sonucu mu öldüklerini kesin olarak belirleyemezler. Ölüm oranın yaşla birlikte önemli ölçüde arttığı ve birçok hastanın önceki ciddi hastalıklar, yaşlılık veya önemli ölçüde düşük yaşam kalitesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi edilemediği veya sadece sınırlı ölçüde tedavi edildiği de belirtilmelidir.

Kaynaklar:

Fleischmann C et al. (2016) Dtsch Arztebl Int 113:159–166; Thiel P et al. (2011) Infection 39:S138–S139