Biz çok sayıda ilgili kişiyiz

Deutsche Sepsis-Hilfe e. V. (Alman Sepsis Yardım Derneği)

Deutsche Sepsis-Hilfe e. V. (DSH), sepsisten muzdarip insanlar ve akrabaları veya hayatta kalanlar için dünyanın ilk organizasyonudur. Hastalıktan etkilenenler için bir girişim tarafından 2007 yılında kuruldu. Çoğu etkilenenler, akrabalar veya hayatta kalanlar olmak üzere 350'den fazla üyemizle, psikososyal destek ile destek sağlayan Almanya çapında bir ağ mevcuttur. Tüm üyelerimiz benzer durumlarda bulunmuş ve bizimle bağlantı kurmuşlardır.

Bağımsızlık bizim için önemlidir!
DSH bağımsızdır ve sadece üyelerine bağlıdır. Sadece bağışlar, üyelik ücretleri ve sağlık kasası tarafından sağlanan sübvansiyonlarla finanse ediliyoruz. Bir çıkar çatışması yaratabileceği düşünüldüğünden ilaç şirketleri veya diğer kuruluşlar tarafından finanse edilmekten kaçınmaktayız.